Weer plek vrij

Er is weer plek vrij op de woensdag! Wie komt er gezellig bij ons spelen?