Ziekte

Mijn kind is ziek

Bij ziekte van het op te vangen kind brengt de ouder de gastouder daarvan zo snel mogelijk op de hoogte. Gedurende de ziekte blijft de overeengekomen vergoeding 100% verschuldigd.

Ziek worden tijdens opvang uren
Als het kind ziek wordt tijdens de opvang wordt er contact opgenomen met de ouders of eventueel ander doorgegeven contactpersoon. In overleg besluiten wat we doen of het kind kan blijven spelen of dat het kind opgehaald wordt.

Kinderen die hier ziek zijn geworden en hierdoor niet meer mee kunnen doen met de groep graag ophalen. Bij koorts (vanaf 38 graden heb je koorts) tijdens de opvang wordt er direct contact opgenomen. Het basisprincipe is meteen ophalen van het kind. Zieken kinderen zitten het beste thuis bij papa en/of mama, niet tussen drukte van spelende kinderen. Mocht er door groepsbezetting een uitzondering gemaakt kunnen worden, of doet het kind nog wel leuk mee in de groep, kan er overwogen worden het kind hier te laten spelen. De gastouder heeft hierin de laatste beslissing. 
Zolang de coronamaatregelen aangehouden moeten worden geldt sowieso ophalen bij koorts.

Twijfel je of je kind kan komen spelen?
Bij twijfel graag even overleggen of het kind kan komen spelen. 

ouder is ziek

Bij ziekte van de ouders komt het ook wel eens voor dat ouders het kind liever thuis houden. Gedurende de ziekte blijft de overeengekomen vergoeding 100% verschuldigd.

ouder ziek door corona? Dan graag het kind ook thuis laten, om besmetting op de groep hier te voorkomen. 

Kan je zelf niet brengen/halen?
Ben je zelf te ziek om je kind te brengen/halen? Overleg even met de gastouder! Vaak is er wel een mogelijkheid om het kindje op te halen en/of weer thuis te brengen met onze bakfiets of kiddybus.

 

de Gastouder is ziek

Helaas kan het natuurlijk toch voorkomen dat de gastouder ziek wordt. Bij ziekte van de gastouder worden de uren uiteraard niet berekend. De gastouder is namelijk niet beschikbaar. 

Vervanging
In overleg met het Gastouderbureau kan er gekeken worden of er een andere ouder in de buurt een plekje vrij heeft. Sommige vraagouders maken hier liever geen gebruik van en hebben zelf altijd een noodadres achter de hand, altijd handig!

*Tijdens de corona maatregelen vallen de dagen dat je in quarantaine moet onder ziek zijn.