Uren doorgeven/wijzigen

Uren doorgeven

Ouders/verzorgers dienen minimaal 1 maand van te voren de uren door te geven (Per mail).

Als het vaste opvangtijden zijn hoef je dit niet door te geven, dan staat het automatisch in de agenda. Bij wisselende tijden graag wel 1 maand van tevoren het rooster doorgeven.

*In overleg kan hier in sommige gevallen vanaf geweken worden. Bijvoorbeeld, omdat u een zeer flexibel werkrooster heeft.

Berekening uren

Samen spreken we de opvang tijden af in het contract. De tijden worden berekend per kwartier met als basis van de minimaal af te nemen uren.

De uren van het moment dat je binnenkomt tot op het moment dat je met je kind naar buiten gaat worden berekend. De tijd dat je eerder of later komt worden bij de afgesproken uren opgeteld, dit word afgerond per kwartier.

Uren ruilen

Uren kunnen geruild worden mits de groepsgrootte dit toelaat en de gewenste dag in de zelfde opvangweek valt als de oorspronkelijke opvangdag.

Voor het afzeggen van de geruilde opvang dagen gelden de zelfde regels als de normale opvangdagen omdat we dan een plekje voor je vrij houden.

Een extra dag afnemen

Heb je een keer een extra opvangdag nodig? Dit is geen probleem mits de groepsgrootte dit toelaat. Deze uren worden extra berekend boven op de normale contract uren.

Voor het afzeggen van extra opvang dagen gelden de zelfde regels als de normale opvangdagen omdat we dan een plekje voor je vrij houden.

Vrije dagen en vakantie's

Vrije dagen dienen in de afzegtermijn (per mail) doorgeven te worden. (de opzegtermijn scheelt (nu nog) per bureau, zie contract.
Bij later doorgeven worden de totale aantal uren die er voor die dag staan in rekening gebracht. (De minimale uren worden altijd berekend.)

Vakanties dienen één maand van tevoren (per mail) doorgeven te worden. Onder de vakantie vallen ook de vrije dagen in de schoolvakanties.
Vallen vakanties buiten de vakantie van de gastouder dan worden deze de minimale uren doorberekend bij op tijd afzeggen.

Opvang opzeggen of dagen structureel ruilen

Heb je geen opvang meer nodig? Graag ontvangen we dan een schriftelijke (per mail) opzegging. De opzegtermijn bedraagt 1 maand, in deze maand worden alle opvang uren voor die maand berekend. Deze kunnen dus niet afgezegd worden.

Heb je een andere of een extra opvangdag (structureel) nodig? Dit is geen probleem mits de groepsgrootte dit toelaat. Er wordt dan een wijzigingsformulier ingevuld om het contract aan te passen. Voor het opzeggen/wisselen van dagen geldt ook een maand opzegtermijn.