privacy verklaring

Onderstaand de privacy verklaring van gastouderSAB.nl

Gastouderopvang SAB
Gastouderopvang SAB, gevestigd aan Groene kruisstraat 48, 6591GJ Gennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.gastouderopvangsab.nl
GastouderopvangSAB, Groene kruisstraat 48, 6591GJ Gennep
T. 0683088982

Sabine Megens is de gastouder van Gastouderopvang SAB zij is te bereiken via gastouderopvangsab@hotmail.com

Privacy verklaring website
Deze Privacy verklaring bevat informatie over het gebruik van de website.
Wil je onze gehele privacy wet in zien? Dat kan natuurlijk.
Hiervoor kun je gastouderopvang SAB een berichtje sturen met het verzoek om de gehele privacy verklaring in te zien.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Gastouderopvang SAB verwerkt je persoonsgegevens als je ons contactformulier invult. Dit is zowel voor aanvragen als informatie opvragen.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– leeftijd van kind(eren) (bij een aanvraag)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben vanouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gastouderopvang SAB verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– bij gewone vragen; Om je terug te kunnen bellen of mailen om zo je vragen te kunnen beantwoorden.
– bij een aanvraag; om je terug te kunnen bellen of mailen om evt. afspraken te kunnen maken voor een kennismaking.

Geautomatiseerde besluitvorming
Gastouderopvang SAB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gastouderopvang SAB) tussen zit. Gastouderopvang SAB gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: gastouderopvang SAB werkt met deze site met wordpress. Contactgegevens worden alleen per contactformulier verzonden om u te kunnen antwoorden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gastouderopvang SAB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

(informatie opvragen) naam, email, telefoonnummer> Zodra je vraag is beantwoord en er geen verder contact meer nodig is word de mail verwijderd en hebben wij je gegevens niet meer.

(aanvragen opvang) naam, email, telefoonnummer, naam kind(eren), leeftijd kind(eren)> de gegevens worden alleen bewaard als we de aanvraag kunnen plaatsen of als je evt. op de wachtlijst wilt. Zo kunnen we contact opnemen als er wel plek is in de opvang. Mocht er geen match zijn wordt je mail verwijderd en hebben wij je gegevens niet meer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gastouderopvang SAB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij gaan vertrouwelijkheid om met jouw gegevens.
Je naam, Email en evt. telefoonnummer met de naam en leeftijd van de kind(eren) worden alleen na een eerste kenninsmaking doorgegeven aan het gastouderbureau naar keuze waar mee wil worden gewerkt, zodat het gastouderbureau na keuze contact op kan nemen met jou, de vraagouder om het contract te kunnen opstellen. Gastouderopvang SAB blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen. Als de vraagouder niet wil dat de gastouder de gegevens door geeft kan de vraagouder ook zelf contact opnemen met het gastouderbureau, dit kan dan worden aangegeven bij het kennismakingsgesprek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Gastouderopvang SAB en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Sta je op de wachtlijst en kloppen je gegevens niet meer kun je ons de nieuwste contactgegevens toe sturen per mail. De oude gegevens zullen dan verwijderd worden. WIl je toch niet meer op de wachtlijst staan omdat je bijv. een andere opvang gevonden hebt of er toch geen opvang meer nodig is, dan kun je dit ook naar ons toe mailen en verwijderen we je van de wachtlijst en worden je gegevens verwijderd.

Gastouderopvang SAB wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gastouderopvang SAB gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens op de website
Op de website worden geen persoonsgegevens van opvangkinderen en vraagouder(s) vermeld. Foto’s worden hier alleen met toestemming geplaatst. Hier voor wordt toestemming gegeven via het formulier: toestemmingsformulier publicatie foto’s en video’s.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Gastouderopvang SAB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via gastouderopvangsab@hotmail.com

 

Door gebruik te maken van de website accepteert u het privacybeleid van GastouderopvangSAB.