Winter wonderland

Na alle feestdagen is de kerstversiering weer de zolder op. We zijn er klaar voor om morgen weer te starten!
We beginnen het jaar rustig met het thema Winter. Leuke winterliedjes zingen en gezellige verhaaltjes lezen die over de winter gaan.