Eigen vakantie's en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen die buiten de vakanties en de vrije dagen van de gastouder vallen worden altijd berekend omdat de gastouder beschikbaar is voor opvang tijdens de vakanties/vrije dagen van de vraagouder en het plekje voor jullie reserveert. Dit betekend dat de contract uren per dag altijd in rekening worden gebracht, behalve als de gastouder zelf niet beschikbaar is voor opvang.

Gastouderopvang SAB neemt jaarlijks 3 weken zomervakantie en +/- 1 week tussen kerst en oud en nieuw.
Ook de feestdagen zijn we gesloten. (een uitzondering wordt op tijd gemeld)
Alle vakantie’s en vrije dagen staan op de homepagina en het kopje vakantie/vrije dagen gastouder.

Vrije dag

Vrije dagen doorgeven
De contract uren worden berekend voor het vrij-houden van de opvangplek. 

Weet je ruime tijd van te voren dat je een vrije dag hebt? Laat dit de gastouder weten, dan kunnen we eventueel vervangende vakantie opvang bieden aan iemand die dit nodig heeft. Indien een ander kindje de plek overneemt worden de kosten niet berekend.

Vakantie's

Vakantie’s doorgeven
Vakantie’s buiten de vakantie’s van de gastouder worden altijd doorberekend. 

Weet je ruime tijd van te voren dat je op vakantie gaat? Laat dit de gastouder weten, dan kunnen we eventueel vervangende vakantie opvang bieden aan iemand die dit nodig heeft. Indien een ander kindje de plek overneemt worden de kosten niet berekend. 

Zwangerschapsverlof

Ook bij zwangerschapsverlof berekenen we de contract uren voor het vrijhouden van de opvangdag(en) als het kind(eren) thuis gehouden wordt/worden.