Eigen vakantie's en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen die buiten de vakanties en de vrije dagen van de gastouder vallen worden altijd berekend omdat de gastouder beschikbaar is voor opvang tijdens de vakanties/vrije dagen van de vraagouder en het plekje voor jullie reserveert. Dit betekend dat het minimum opvanguren per dag altijd in rekening worden gebracht, behalve als de gastouder zelf niet beschikbaar is voor opvang.

Gastouderopvang SAB neemt jaarlijks 3 weken zomervakantie en +/- 1 week tussen kerst en oud en nieuw.
Ook de feestdagen zijn we gesloten. (een uitzondering wordt op tijd gemeld)
Alle vakantie’s en vrije dagen staan op de homepagina en het kopje vakantie/vrije dagen gastouder.

Vrije dag

Vrije dagen doorgeven
Vrije dagen dienen 1 maand van tevoren (per mail) doorgeven te worden. 

De minimale uren worden berekend voor het vrij-houden van de opvangplek. Bij te laat doorgeven worden de totale aantal uren die er voor die dag staan in rekening gebracht.

Voorbeeld;

  • Kom je 8 uur op jou opvangdag en je hebt niet of te laat afgezegd worden in plaats van de minimale 5 uur, de totale 8 uur in rekening gebracht.
  • Zeg je netjes een maand van tevoren of eerder de opvangdag af, dan tellen we de minimale uren.

Vakantie's

Vakantie’s doorgeven
Vakanties dienen één maand van tevoren, liefst eerder (per mail) doorgeven te worden. Vrije dagen in de schoolvakantie tellen wij als vakantie. (Dit omdat we deze dagen ook vakantieopvang aanvragen kunnen plaatsen op de lege plaatsen). 

Valt je vakantie buiten de vakantie van de gastouder? Dan worden ook hier de minimale uren per dag berekend mits de vakantie op tijd doorgegeven is. Is de vakantie niet of te laat doorgegeven? Dan berekenen we de afgesproken opvang tijden voor die dag.

Neem je langer vakantie? Dat kan maar die uren worden dan wel (de minimale uren) berekend omdat we de opvangplek voor jou vrij houden.

Zwangerschapsverlof

Ook bij zwangerschapsverlof berekenen we de minimale uren voor het vrijhouden van de opvangdag(en) als het kind(eren) thuis gehouden wordt/worden.

Hiervoor gelden dezelfde regels als bij de vrije dagen. Komt je kind(eren) niet kan dit 1 maand van tevoren doorgeven worden.