Regels tijdens de Corona

Iedereen heeft het goede nieuws al gehoord, vanaf 11 mei mogen de deuren van onze opvang weer open! Alleen is het nog niet helemaal zoals voorheen omdat we nog steeds moeten leven met de corona maatregelen. Een tegenvaller voor iedereen maar het is nu niet anders. We moeten ons tijdelijk gaan aanpassen aan de maatregelen.

Dit betekend dat we ons moeten houden aan het Protocol heropening kinderopvang en de richtlijnen van het RIVM. Het protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.

Onderstaande richtlijnen zijn weer aangepast met het protocol van 15 mei 2020.

Richtlijnen RIVM

De richtlijnen van het  RIVM zijn het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:

1,5 meter afstand

* Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

* Tussen gastouder en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. (In hoeverre dit mogelijk is natuurlijk)

* Tussen gastouder en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.

* De gastouder draagt er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben.

Handen wassen

We blijven ons houden aan het vaker handen wassen. Bij binnenkomst, voor en na het eten, na het buiten spelen of wandelen etc.

Het zeep pompje is vervangen door een  automatische zeep dispenser zodat iedereen voldoende zeep pakt. De handdoek is vervangen door papieren doekjes op rol. Ook staat de afbeelding nog op de wc hoe je je handen moet wassen. We blijven natuurlijk ook controleren of iedereen goed de handen wast.

Het nieuwe ziek zijn

Tijdens de coronamaatregelen blijven de wel bekende klachten gelden als het “nieuwe” ziek zijn.

Met klachten mag je helaas niet naar de opvang komen en de gastouder mag met klachten niet opvangen.

Later op deze pagina meer uitleg hier over.

Extra hygiëne

We letten er goed op dat er vaker schoongemaakt word. Speelgoed word regelmatig schoon gemaakt, dingen waar de kleintjes mee spelen (wat nog in de mond gaat) worden na gebruik schoon gemaakt, deur klinken worden aan aantal keer op de dag schoongemaakt, hetzelfde gaat voor de wc. Bedjes worden na het slapen verschoont en de kamer word voor en na het slapen goed gelucht. De tafel en stoelen worden ook regelmatig even schoon gemaakt. 

Opvangen tijdens de coronaperiode

Brengen en halen

 • Ouder en gastouder dienen 1,5 meter afstand te houden.

 • Om de 1,5 meter regel mogelijk te maken vind de overdracht plaats bij de voordeur of bij slecht weer in het halletje. Zo komen de andere gastkinderen ook niet onnodig in aanraking met andere ouders. Als we tijdens het breng- of haalmoment buiten spelen kan de overdracht plaats vinden in de tuin.

 • De haal- en brengmomenten dienen we zo kort mogelijk te houden. Belangrijke informatie kan in het heen en weer boekje geschreven worden (door zowel ouder als gastouder). Zo hoeft deze informatie niet uitgebreid besproken te worden tijdens het brengen en halen. Als je deze nog niet gebruikt kan deze natuurlijk gemaakt worden! Een appje mag natuurlijk ook altijd.

 • Brengen en ophalen gebeurd door 1 ouder. (Dus zonder extra volwassenen of kinderen die geen gebruik maken van de opvang.)

 • Kleine kinderen kunnen bij de deur overgedragen worden aan de gastouder. Dit willen we toch net zo doen als normaal, om het voor het kind zo normaal mogelijk te houden. Neem eerst afscheid (kusje etc.) en geef daarna het kindje aan de gastouder. Zo blijft het voor het kindje zo normaal mogelijk maar blijft het een kort contact moment. Indien de ouder dit wenst kan de Maxi-Cosi of wandelwagen ook bij de deur gezet worden zodat de gastouder het kindje eruit kan pakken.

 •  Worden er meerdere kinderen tegelijk gebracht of gehaald? Wacht dan even op elkaar en let op de 1.5 meter afstand.

 • Mochten er meerdere ouders tegelijk komen kan de ouder (met kind(eren) via het trapje langs de garage terug lopen naar de straat. Zo kan de volgende ouder doorlopen naar de voordeur. (aangezien er op het grindpad geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.)

 • Kom je je kind ophalen? Stuur even een appje als je vertrekt. Dan zorgen wij dat we vertrek klaar zijn om zo de overdracht tijd zo kort mogelijk te houden.

Het "nieuwe" ziek zijn

Tijdens de corona maatregelen gelden deze regels boven op de normale regels. We snappen dat dit vervelend is voor ouder en gastouder maar we moeten ons hier helaas toch echt aan houden.

Met welke klachten blijf je thuis?
Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis :

 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • moeilijk ademen/benauwdheid
 • verhoging (vanaf 37,5 ℃ )
 • koorts (38 ℃ of hoger)

Kinderen mogen weer naar de opvang als zij 24 uur klachten vrij zijn.

Paracetamol
Kinderen met verhoging of koorts mogen niet naar de opvang komen. Breng daarom ook het kind niet met een paracetamol (of andere pijnstiller) die de koorts onderdrukt. Dit i.v.m. het besmettingsgevaar voor de andere kinderen en de gastouder.

Wat als iemand in het huishouden ziek is?

 • Bij koorts (vanaf 38 ℃) blijft iedereen in het huishouden thuis.
 • Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 ℃ en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis.
 • Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang.
 • Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 extra dagen thuisblijven.
 • Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).

Wat als het blijkt als kinderen klachten hebben bij binnenkomt of krijgen tijdens de opvang*?

 • Als er bij binnenkomst blijkt dat kinderen klachten hebben moeten de kinderen helaas weer mee naar huis.
 • Bij twijfel mogen kinderen ook niet naar de opvang. 

*Als kinderen klachten krijgen tijdens de opvangen moet de gastouder de ouder of ander contactpersoon bellen om het kind direct te komen halen. Hiervoor vragen we je om de telefoon nummers van de 1e en 2e contact persoon even te controleren. Aangezien dit vaak opa of oma zijn die op dit moment bij veel gezinnen niet oppassen. Is dit het geval? Dan zou het fijn zijn als we een (tijdelijk) vervangend telefoon nummer krijgen van een persoon die het kind kan ophalen als de ouders niet bereikbaar zijn.

Temperatuur opmeten

 • We vragen om s ’morgens en s ’avonds de temperatuur van iedereen goed in de gaten te houden. Dit zou ik als gastouder (en huisgenoten) ook doen.
 • Het zou fijn zijn als iedereen een eigen thermometer in de tas heeft. Zo heeft ieder kind (gezin) zijn eigen thermometer. Mocht er geen thermometer in de tas zit is er een rectale thermometer en schoonmaak alcohol aanwezig.
Hooikoorts en chronische verkoudheid
 • Kinderen met hooikoorts/chronische verkoudheid/astma etc. mogen naar de opvang mits het is vastgesteld door de huisarts en bij gebruik van medicatie om de klachten te verminderen.
 • De GGD vertelde ons dat dit niet is bij nieuwe klachten. Je moet de klachten dus herkennen van voorgaande jaren of klachten voor de corona periode.

De gastouder en huisgenoten

Klachten bij de gastouder
Voor de gastouder gelden dezelfde regels als voor het gastgezin. Met klachten (Neus- verkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, verhoging en/of koorts) mag de gastouder geen opvang bieden.

Klachten bij huisgenoten
De gastouder mag ook geen opvang bieden als een van de huisgenoten bovengenoemde klachten heeft.

Beleid is aangepast!
• Gastouders met symptomen van hoesten en/of neusverkouden en/of koorts boven 38 blijven thuis en kunnen getest worden op COVID-19. 
(Helaas is het dus weer terug gedraaid en mogen we niet opvangen als we bovenstaande klachten hebben.)

•  Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

• In het geval dat een medewerker/gastouder (in overleg met de bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uurklachtenvrij is. 

• Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheids-klachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, kan er geen (nood)opvang worden geboden.

*Deze maatregelen zijn opgesteld met de gegevens die nu gelden met het protocol en de richtlijnen van het RIVM op dit moment. Mocht de overheid en RIVM richtlijnen aanpassen dan vervallen deze maatregelen weer of worden ze aangescherpt of versoepelt in dien mogelijk.